Seimo komisijose

2020-12-04 Peticijų komisija, Komisijos pirmininko pavaduotojas